O mnie

Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie z pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Od początku mojej drogi zawodowej konsekwentnie rozszerzałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy w zakresie psychoterapii poprzez ukończenie:

  • Kursu Podstawowego oraz Kursu dla Zaawansowanych Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (jestem członkiem WTTS),
  • dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Grupowego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,
  • Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii,
  • rocznego kursu Chrześcijańskiej Terapii Integralnej w Szczecinie,
  • szkolenia z zakresu mediacji rodzinnej organizowanego przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych z Warszawy.

Uczestniczyłam w szeregu warsztatów, treningów, doświadczeń własnych i szkoleń dotyczących szczegółowych problemów i technik terapeutycznych, np. terapia depresji, terapia lęku, spotkanie z wewnętrznym krytykiem, praca z traumą (zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Psychotraumatologii), systemowy coaching dla rodziców – narzędzia w doradztwie dla rodziców.

Ponadto ukończyłam studia podyplomowe „Psychoedukacyjna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania” oraz „Diagnoza i terapia pedagogiczna”. Od 2000 roku pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z młodzieżą i ich rodzicami oraz prowadzę szkolenia dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców.

Doświadczenie jako psychoterapeuta zdobywałam m.in. odbywając kilkumiesięczny staż na I Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje”, pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Akademii Rodzinnej przy klasztorze oo. Dominikanów oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także prowadząc od kilku lat indywidualną praktykę psychoterapeutyczną.

Regularnie biorę udział w spotkaniach superwizyjnych.


Katarzyna Marcinków, 2017