Gabinet

Prowadzę terapię indywidualną i par. Pracuję z osobami dorosłymi oraz nastolatkami. Oprócz psychoterapii oferuję też konsultacje, poradnictwo, wsparcie i psychoedukację.


Pomagam osobom doświadczającym:

 • trudności emocjonalnych (problemy z rozpoznawaniem emocji i ich przeżywaniem),
 • zaburzeń nerwicowych (lęk, napięcie),
 • stanów depresyjnych (smutek, poczucie bezsensu, apatia),
 • trudnej sytuacji życiowej,
 • nieadekwatnego obrazu samego siebie,
 • poczucia bezradności i braku kontroli nad swoim życiem,
 • dolegliwości psychosomatycznych,
 • trudności adaptacyjnych,
 • trudności w relacjach małżeńskich i rodzinnych,
 • problemów związanych z dojrzewaniem (terapia indywidualna nastolatków dotycząca problemów emocjonalnych, adaptacyjnych i zaburzeń zachowania).


Udzielam konsultacji dla rodziców w sprawach dotyczących:

 • rozwijania umiejętności wychowawczych,
 • rozumienia problemów dziecka,
 • budowania pozytywnych relacji z dziećmi i młodzieżą,
 • trudności dydaktycznych (specyficzne trudności w uczeniu się, uogólnione problemy z nauką).

Katarzyna Marcinków, 2017