usiąść,
zatrzymać się,
spotkać ze sobą,
z innym,
widzieć, słyszeć, czuć,
smakować,
być

zapraszam


Katarzyna Marcinków, 2017